Ljudski resursi:

ljudski-resursi@agrolaguna.hr

Prodaja

prodaja@agrolaguna.hr

Marketing

marketing@agrolaguna.hr

Nabava

nabava@agrolaguna.hr

Izvoz

export@agrolaguna.hr

Centrala: +385 52 432 522

Prodaja: +385 52 451 215